Tarieven & Vergoedingen:

In Nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijke eigen risico (2019, € 385,-) Daarnaast kan men een vrijwillige aanvullende (tandarts) verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen. Een nota van een tandprothetische praktijk zal bestaan uit een honorarium deel en een tandtechniek deel. Deze honorarium tarieven en tandtechniek tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).

Vergoedingen en eigen bijdragen*:

Voor vergoeding van prothetische zorg gelden de volgende algemene regels.

Volledige prothese boven, onder of boven & onder:

De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 75% van de totale kosten.

De eigen bijdrage bedraagt 25% van de totale kosten.

De eigen bijdrage kan (gedeeltelijk) vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering en verzekeraar.

 

Reparaties en rebasing van een volledige prothese

Reparaties en rebasing kennen een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%.

De eigen bijdrage bedraagt 10%.

 

Volledige prothese op implantaten:

Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar.

Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.

Een volledige onder prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%.

Een volledige boven prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%.

Een tegelijkertijd vervaardigde normale boven prothese in combinatie met een implantaat gedragen onder prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%.

Een tegelijkertijd vervaardigde normale onder prothese in combinatie met een implantaat gedragen boven prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%.

De eigen bijdrage kan (gedeeltelijk) vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

Voor een reparatie en rebasing van een implantaat gedragen prothese moet er altijd een machtiging zijn afgegeven door uw verzekeraar.

* = Het wettelijk eigen risico is een deel van de jaarlijkse zorgkosten dat de persoon die de kosten heeft gemaakt zelf moet betalen. In 2019 bedraagt het wettelijk vastgesteld eigen risico € 385.- Bij alle boven genoemde vergoedingen voor prothetische zorg vanuit de basisverzekering worden deze als eerste ten laste gelegd van het wettelijk eigen risico.

 

De kosten/tarieven:

Voor alle behandelingen maken wij een offerte/begroting waarmee u als patiënt bij de eigen verzekeraar kunt opvragen wat de vergoeding zal zijn vanuit de basisverzekering en de eventueel afgesloten aanvullende verzekering.

Door de diversiteit aan polissen en de zeer verschillende polisvoorwaarden is het onmogelijk om vooraf in het algemeen uitspraken te doen over kosten/vergoedingen van gebitsprotheses.

 

Voorbeeldbegrotingen:

Ter indicatie hebben wij hieronder een aantal voorkomende gebitsprotheses uitgewerkt in een begroting (aan deze begrotingen kunnen geen rechten worden ontleend):