tarieven en vergoedingen

TARIEVEN & VERGOEDINGEN

ALGEMEEN

In Nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijke eigen risico (2021: € 385,-) Daarnaast kan men een vrijwillige aanvullende (tandarts) verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen. Een nota van een tandprothetische praktijk zal bestaan uit een honorarium deel en een tandtechniek deel. Deze honorarium tarieven en tandtechniek tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).

VERGOEDINGEN EN EIGEN BIJDRAGEN*

Voor vergoeding van prothetische zorg gelden de volgende algemene regels.

Volledige prothese boven, onder of boven & onder:

De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 75% van de totale kosten.De eigen bijdrage bedraagt 25% van de totale kosten.De eigen bijdrage kan (gedeeltelijk) vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering en verzekeraar.

Reparaties en rebasing van een volledige prothese:

Reparaties en rebasing kennen een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%.De eigen bijdrage bedraagt 10%.

Volledige prothese op implantaten:

Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar. Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage. Een volledige onder prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%. Een volledige boven prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%. Een tegelijkertijd vervaardigde normale boven prothese in combinatie met een implantaat gedragen onder prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%. Een tegelijkertijd vervaardigde normale onder prothese in combinatie met een implantaat gedragen boven prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%.

De eigen bijdrage kan (gedeeltelijk) vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

MACHTIGING EN EIGEN RISICO*

Voor een reparatie en rebasing van een implantaat gedragen prothese moet er altijd een machtiging zijn afgegeven door uw verzekeraar.

* = Het wettelijk eigen risico is een deel van de jaarlijkse zorgkosten dat de persoon die de kosten heeft gemaakt zelf moet betalen. In 2021 bedraagt het wettelijk vastgesteld eigen risico € 385.- Bij alle boven genoemde vergoedingen voor prothetische zorg vanuit de basisverzekering worden deze als eerste verrekend met uw (nog resterende) eigen risicobedrag.