Tandprothetische Praktijk P.J.A. van Kleef werkt met de volgende praktijken nauw samen:

 

Mondzorg “Golf van Riga” in Veendam

Mondzorg Golf van Riga is een algemene tandartspraktijk die sinds mei 1999 langzaam is gegroeid. Wij hebben 4 behandelkamers aan de Golf van Riga 51. In onze mondzorg-praktijk werken 5 tandartsen , 2 mondhygiënistes, preventie-assistentes, een tandprotheticus en natuurlijk assistentes. Centraal staat dat we monden gezond willen houden en dat dit op een vriendelijke manier gebeurt. Zowel van patiënt als van tandheelkundige medewerker wordt dit verwacht. Dit vergt soms inspanningen maar leidt meestal tot een wonderlijk resultaat van menselijk kunnen.
De praktijk staat onder leiding van tandarts Koen Coedroen.

Parodontologie Praktijk Groningen

De Parodontologie Praktijk Groningen is al meer dan 25 jaar het vertrouwde adres voor behandeling van tandvleesproblemen (parodontitis). Ook kunt u bij ons terecht voor het plaatsen van implantaten ter vervanging van verloren tanden en kiezen.
De afgelopen decennia is de Parodontologie Praktijk Groningen uitgegroeid tot een grote praktijk met vestigingen in Groningen en Veendam. Er werkt een hecht team van parodontologen, implantologen, mondhygiënisten, preventieassistenten, assistenten en administratief medewerkers.