Als ISO-9001 gecertificeerde praktijk werken wij continu aan het verbeteren van de kwaliteit van ons product en dienstverlening. Door ons te focussen, op veilig werken, verbeteren van product en vergroten van onze kennis door training en opleiding, leveren wij protheses van een hoge kwaliteit.

Jaarlijks meten wij bij onze patiënten de klanttevredenheid. Dit doen wij door middel van een enquête. De ontvangen antwoorden geven ons een goed beeld van de ervaren dienstverlening en tevredenheid over ons product. Belangrijk voor ons zijn de ontvangen antwoorden op de vraag “wat zou u aan onze service/product willen verbeter?”

Op de downloadpagina kunt u de complete rapportages 2015, 2016 en 2017 downloaden.

*

Hieronder de samenvattingen van de onderzoeken jaargang 2015, 2016 en 2017

2015

Aantal ingevulde enquêteformulieren: 37 (met in totaal > 660 maanden gebruikerservaring)

Tevredenheid:

100% van de respondenten is in het algemeen tevreden tot zeer tevreden over onze praktijk

100% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de behandeling.

94% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de functionaliteit van de prothese bij het eten.

92% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de functionaliteit van de prothese bij het praten.

84% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de nacontrole.

92% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de bereikbaarheid van de praktijk

97% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de snelheid van het maken van de 1e afspraak.

100%  van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de ontvangen voorlichting over de behandeling.

94% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de snelheid van het hele traject.

97% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de ontvangen handleiding.

De praktijk:

100% van de respondenten zal waarschijnlijk tot zeer zeker onze praktijk aanbevelen bij familie en vrienden.

100% van de respondenten zal waarschijnlijk tot zeer zeker in de toekomst gebruik maken van onze praktijk.

Meest genoemde tevredenheid aspecten prothese:

2016

Aantal ingevulde enquêteformulieren: 34 (met in totaal > 443 maanden gebruikerservaring)

Tevredenheid:

97% van de respondenten is in het algemeen tevreden tot zeer tevreden over onze praktijk

100% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de behandeling.

94% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de functionaliteit van de prothese bij het eten.

94% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de functionaliteit van de prothese bij het praten.

76% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de nacontrole.

94% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de bereikbaarheid van de praktijk.

91% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de snelheid van het maken van de 1e afspraak.

97%  van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de ontvangen voorlichting over de behandeling.

100% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de snelheid van het hele traject.

94% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de ontvangen handleiding.

De praktijk:

100% van de respondenten zal waarschijnlijk tot zeer zeker onze praktijk aanbevelen bij familie en vrienden.

100% van de respondenten zal waarschijnlijk tot zeer zeker in de toekomst gebruik maken van onze praktijk.

Meest genoemde tevredenheid aspecten prothese:

2017

Aantal ingevulde enquêteformulieren: 16 (met in totaal > 238 maanden gebruikerservaring)

Tevredenheid:

100% van de respondenten is in het algemeen tevreden tot zeer tevreden over onze de voorlichting en uitleg behandeling

100% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de behandeltijd.

94% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over het uiterlijk van de prothese.

87% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over het vastzitten van de boven-prothese.

94% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over het vastzitten van de onder-prothese.

94% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over het kauwen met de prothese.

100% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over het praten met de prothese.

44% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de klachtoplossing. 56% heeft geen klachten gehad.

De praktijk:

100% van de respondenten zal zeer zeker onze praktijk aanbevelen bij familie en vrienden.

88% van de respondenten zal waarschijnlijk tot zeer zeker in de toekomst gebruik maken van onze praktijk.

Alle respondenten zullen de praktijk aanbevelen bij vrienden en familie: