GEZONDHEID-VRAGENLIJST

VRAGENLIJST OMTRENT UW GEZONDHEID

In verband met het corona virus moet ik u onderstaande vragen stellen. Kunt u op alle vragen ontkennend antwoorden, dan kan de eventueel gemaakte afspraak doorgaan.

VRAAG A:

Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere symptomen, die passen bij corona: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging of koorts (meer dan 38°C), kortademigheid of benauwdheid of reuk- en/of smaakverlies?

VRAAG B:

Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?

VRAAG C:

Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

VRAAG D:

Heeft u nu huisgenoten /gezinsleden met corona en heeft u in de afgelopen 2 weken contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

VRAAG E:

Bent u in thuisisolatie (verplichte quarantaine), vanwege direct contact met iemand, waarbij het corona virus is vastgesteld?

VRAAG F:

Woont u in een verpleeghuis of instelling?

HEEFT U ALLE VRAGEN MET NEE KUNNEN BEANTWOORDEN?

Kunt u de vragen ontkennend antwoorden, dan kan de eventueel gemaakte afspraak doorgaan.

HEEFT U EEN VRAAG MET JA MOETEN BEANTWOORDEN?

Neem dan bij een lopende afspraak z.s.m. contact op met onze praktijk. In verband met gezondheid risico’s zullen wij de afspraak moeten verzetten naar een later tijdstip.