Disclaimer

Algemeen:

Deze website (www.tppvkleef.nl) is eigendom van en wordt beheerd door Tandprothetische Praktijk P.J.A. van Kleef. Gevestigd in Groningen en Veendam. Tandprothetische Praktijk P.J.A. van Kleef (hierna te noemen Tppvkleef) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de nummer 02036839.

Alle rechten van het intellectuele eigendom van de inhoud op deze website berusten bij Tppvkleef of haar toeleveranciers.

De informatie op deze website is bedoeld voor eigen of intern gebruik van (potentiële) patienten en partners van Tppvkleef. Het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website of delen daarvan voor andere doelen te gebruiken, verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tppvkleef.

Tppvkleef behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te hoeven doen aan de gebruiker.

De inhoud van deze website wordt met grote zorgvuldigheid door Tppvkleef samengesteld en onderhouden. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie verouderd of niet correct is. Tppvkleef wijst de gebruiker daarom op het belang om de informatie op deze website te verifiëren alvorens op de inhoud van deze website gebaseerde activiteiten te ondernemen. De gebruiker is ten aller tijde zelf verantwoordelijk.

Op deze website zijn verwijzingen en/of hyperlinks naar websites die niet door Tppvkleef worden beheerd opgenomen. Deze websites zijn zorgvuldig geselecteerd door Tppvkleef. Tppvkleef heeft echter geen invloed op de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.

Zie ook onze privacy pagina